Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.95.2011.ZW

 

Opole, dnia 04.01.2012 roku
OŚ.6341.95.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek (pismo nr OŚ.M.6332/30/2011 z dnia 22.11.2011 r) Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy istniejącego, w m. Czarnowąsy gm. Dobrzeń Wielki przepustu drogowego na rowie melioracji wodnych szczegółowych R-B w km 0+920, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w km 6+492 (JNI 11181144), polegającej na dobudowie, do wylotu, ścian konstrukcji żelbetowej (oraz płyty żelbetowej – podestu obsługowego, opartego na tych ścianach) wraz z prowadnicami zastawki szandorowej z desek grodziowych (np. aluminiowych), co spowoduje wydłużenie przepustu od istniejącego wylotu o 1,41 m.
 
Parametry przepustu po przebudowie:

a. Światło wlotu
- 1,80 m x 2,48 m,
b. Światło wylotu
- 1,80 m x 2,41 m,
c. Rzędna dna wlotu
- 148,74 m npm,
d. Rzędna dna wylotu
- 148,70 m npm,
e. Rzędna osi drogi
- 151,66 m npm,
f. Długość przepustu
- 10,45 m,
Ubezpieczenie dna i skarp wylotu przepustu prefabrykatami betonowymi – jako uzupełnienie istniejących ubezpieczeń dna i skarp rowu.

 
Parametry awaryjnego urządzenia piętrzącego za pomocą desek grodziowych:
 

a. Światło
- 1,80 m
b. Rzędna dna
- 148,74 m npm,
d. Długość
- 1,41 m,
e. Rzędna piętrzenia powodziowego
- 151,10 m npm.

 
Współrzędne geograficzne urządzenia:
 
            N: 50o 43’ 47,51”        E: 17o 53’ 48,42”
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    04-01-2012 10:07
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl