Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.6.2012.BS

 

Opole, dnia  31 stycznia 2012 r.
OŚ. 6341. 6. 2012. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art.61 § 4 Kpa w związku z art. 127 ust. 6; art. 136 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),     
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia, na wniosek Wójta Gminy Popielów, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody, komunalnego ujęcia wody w Starych Siołkowicach, gm. Popielów, udzielonego Gminie Popielów,decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.6223-4/02 z dnia 23 kwietnia 2002 r. z uwagi na fakt, iż o nowe pozwolenia wodnoprawne wystąpił eksploatator ujęcia wody Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach.
 
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    08-02-2012 10:50
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl