Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.107.2011.BS

 

Opole, dnia  31 stycznia 2012 r.
OŚ. 6341. 107.2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art.61 par.4 Kpa w związku z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),            
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 30-12-2011 r., postępowania na wniosek p. Mariusza Pelca przedstawiciela Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach, ul. Kośnego 3 - pismo nr PT/138/12/2011, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:
1. na pobór wód podziemnych dla potrzeb ujęcia wody w Starych Siołkowicach,
2. na odprowadzanie ścieków – popłuczyn ze stacji uzdatniania wody ujęcia w Starych Siołkowicach.
Lokalizacja urządzeń wodnych:
- studnie zlokalizowane są na działkach nr 756/8 oraz 756/10 am 5 obręb Stare Siołkowice,
- wylot ścieków zlokalizowany jest na działce nr 830 am 5 obręb Stare Siołkowice.  
Zasięg oddziaływania zrzutu ścieków:
- działka nr 830 am 5 obręb Stare Siołkowice.
- działka nr 829/2 am 5 obręb Stare Siołkowice.   

 

Metryczka
  • opublikowano:
    08-02-2012 11:02
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl