Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.3.2012.BS

 

Opole, dnia  19 stycznia 2012 r.
OŚ. 6341. 3. 2012. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art.64a ust.4 w związku z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),            
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu postępowania, na wniosek P.Władysława Manieckiego Dyrektora Zarządu VITROTERM-MURÓW SA w Murowie- pismo z dnia 18-01-2012 r., w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzeń wodnych – trzech wylotów ścieków, zlokalizowanych na zarurowanym odcinku rowu RC-3, odpowiednio w kilometrażach: wylot W-6 w km 0+186, wylot W-7 w km 0+153, wylot W-8 w km 0+264 na terenie zakładu. Wyloty służą do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu.
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    08-02-2012 11:05
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl