Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.11.2012.ZW

 

Opole, dnia 01.03.2012 roku
OŚ.6341.11.2012.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
na wniosek (pismo l.dz. 10/01/2012 z dnia 31.01.2012 r.) pana Pawła Grabowskiego Prezesa Zarządu Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą: 46-022 Luboszyce, Zawada ul. Luboszycka 60, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
I.     Wykonanie tymczasowej przeprawy mostowej, konstrukcji stalowej, typu BLG na rzece Jemielnicy w km 5+360 pomiędzy działkami: nr 205 a.m. 14 obręb Zawada gm. Turawa (prawy brzeg), a działką nr 42/11 a.m. 2 obręb Kępa gm. Łubniany (lewy brzeg), stanowiącymi własność pani Grażyny Zielińskiej i pana Jacka Grabowskiego zam. 45-111 Opole ul. Sołtysów 35 o poniższych parametrach:
 
  1. Rzędna spodu konstrukcji mostowej:
a.    brzeg prawy 155,30 m npm,
b.    brzeg lewy 155,90 m npm,
  1. Długość 20,00 m,
  2. Szerokość 3,25 m,
  3. Liczba przęseł 1 (dwuczłonowe składane),
  4. Nośność 50 ton.
 
Lokalizacja przejścia :
N: 50o 42’ 57,5”               E: 17o 58’ 10,8”
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 (pokój nr 51) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    09-03-2012 12:16
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl