Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2012.ZW

 

Opole, dnia 09.03.2012 roku
OŚ.6341.19.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pani Emilii Szpajcher zam. 46-090 Popielów ul. Brzeska 48, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ziemnego stawu rybnego, zasilanego wodami gruntowymi, zlokalizowanego na działce          nr 1186/28 a.m. 3 obręb Popielów gm. Popielów o poniższych parametrach:
 
 • powierzchnia całkowita (wraz z ogroblowaniem) Fc= 644 m2,
 • powierzchnia lustra wody Fzw= 307 m2,
 • długość 23,5 m,
 • szerokość 18,5 m,
 • rzędna terenu 142,20 m npm,
 • min. głębokość od powierzchni terenu 2,00 m,
 • max. głębokość od powierzchni terenu 3,00 m,
 • rzędna zwierciadła wody 141,10 m npm,
 • minimalna głębokość od poz. zw. w. (napełnienie) 0,90 m,
 • max. głębokość od poz. zw. w. (napełnienie) 1,90 m
 • rzędna dna stawu od 140,20 m npm do 139,20 m npm,
 • nachylenie skarp od n = 1 : 1,5
 • pojemność całkowita (na poziomie terenu) Vc= 763 m3,
 • objętość wody w zbiorniku ( przy rzędnej zw.w. 141,10 m npm) 676 m3.
 Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu zawierają się pomiędzy punktami:
A1:                  X: 331086,66              Y: 408646,74,
A2:                  X: 331085,53              Y: 408669,71,
A3:                  X: 331058,99              Y: 408642,50,
A4:                  X: 331057,85              Y: 408665,47,
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  12-03-2012 08:40
  przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl