Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.26.2012.BS

 

Opole, dnia 19 marca 2012 r.
OŚ. 6341. 26. 2012. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
            informację o wszczęciu w dniu 13-03-2012 r., postępowania na wniosek p. Tomasza Kalinowskiego z WODROL INWESTYCJE Sp. z o.o. , 20-107 Lublin, ul. Misjonarska 20, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, dla potrzeb odwodnienia pawilonu handlowego w Dobrzeniu Wielkim przy, ul. Opolskiej 59 – istniejącym wylotem W1 do rzeki Żydówki w km 13+556 oraz z przyległych pól – istniejącym wylotem W2 do rzeki Żydówki w km 13+543.
Wylotami wód opadowych są studzienki kanalizacyjne ø 1000 na zarurowanym odcinku rzeki Żydówki zlokalizowane na działce nr 182 am 3 obręb Dobrzeń Wielki – właściciel Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    19-03-2012 10:31
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl