Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.32.2012.ZW

 

Opole, dnia 06.04.2012 roku
OŚ.6341.32.2012.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
na wniosek - pismo z dnia 20 marca 2012 r. (data wpływu: 23.03.2012 r.) państwa: Grażyny Zielińskiej i Jacka Grabowskiego zamieszkałych 45-111 Opole ul. Sołtysów 35 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść metodą przewiertu sterowanego (lub przecisku):
 
  1. Pod dnem rzeki Jemielnicy w km 5+190 na granicy miejscowości (obrębów) Kępa i Luboszyce gm. Łubniany, rurociągiem kanalizacji sanitarnej f 160 mm PCV w rurze osłonowej stalowej f 219 mm x 16 mm długości L = 15 m, na głębokości min 1,00 m poniżej dna cieku (rzędna góry rury osłonowej 151,91 m npm),
 
  1. Pod dnem rzeki Jemielnicy w km 5+190 na granicy miejscowości (obrębów) Kępa i Luboszyce gm. Łubniany, gazociągiem niskiego ciśnienia f 60 mm PE w rurze osłonowej stalowej f 90 mm x 10 mm długości L = 15 m, na głębokości min 1,00 m poniżej dna cieku (rzędna góry rury osłonowej 151,91 m npm),
 
Lokalizacja przejścia (współrzędne geograficzne):
lewy brzeg: pkt 1.        N: 50o 42’ 54,41”                               E: 17o 58’ 02,00”
prawy brzeg: pkt 2.      N: 50o 42’ 55,86”                               E: 17o 58’ 00,95”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie przejście:
o     działka nr 40/10 a.m. 2 obręb Kępa (lewy brzeg: pkt 1) własnośćgm. Łubniany Grażyna Zielińska i Jacek Grabowski,
o     działka nr 260/210 a.m. 5 obręb Luboszyce gm. Łubniany własność Skarb Państwa w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,
o     działka nr 209 a.m. 5 obręb Luboszyce gm. Łubniany własność Grażyna Zielińska i Jacek Grabowski.
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 101) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    06-04-2012 11:42
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl