Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2012.ZW

 

Opole, dnia 07.05.2012 roku
OŚ.6341.47.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Patryka Czory zam.     46-024 Łubniany, Brynica ul. Powstańców Śl. 89, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ziemnego stawu rybnego, o kształcie owalnym, zasilanego wodami gruntowymi, zlokalizowanego na działce nr 516 a.m. 2 obręb Brynica gm. Łubniany o poniższych parametrach:
 
 • powierzchnia całkowita Fc= 1100 m2,
 • powierzchnia lustra wody Fzw= 850 m2,
 • długość 45 m,
 • szerokość od 21 m do 28 m,
 • rzędna terenu od 160,60 m npm do 160,80 m npm,
 • rzędna dna stawu od 159,30 m npm do 158,60 m npm,
 • rzędna zwierciadła wody 160,10 m npm,
 • min. głębokość od powierzchni terenu 1,30 m,
 • max. głębokość od powierzchni terenu 2,20 m,
 • min. głębokość od poz. zw. w. (napełnienie) 0,80 m,
 • max. głębokość od poz. zw. w. (napełnienie) 1,50 m
 • nachylenie skarp od n = 1 : 2 do n = 1 : 3
 • pojemność stawu V= 913 m3,
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu zawierają się pomiędzy punktami:
 
            N: 50o 48’ 3,49”          E: 17o 57’ 7,34”
            N: 50o 48’ 4,60”          E: 17o 57’ 8,77”
            N: 50o 48’ 3,10”          E: 17o 57’ 7,99”
            N: 50o 48’ 3,96”          E: 17o 57’ 9,41”
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska