Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2012.BS

 

Opole, dnia 13 sierpnia 2012 roku
OŚ. 6341. 79. 2012. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),       
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
            informację o wszczęciu w dniu 30 lipca 2012 r., postępowania na wniosek Sebastiana Raudzisa Biuro Obsługo Technicznej „SEWI” w Opolu, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Łubniany, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na zagospodarowaniu centrum wsi Brynica, gm.Łubniany:
I. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w zakresie:
1.       wykonanie przebudowy (zarurowanie) prawostronnego rowu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku od km 4+079 do km 4+096,5;
2.       wykonanie przebudowy (profilowanie) prawostronnego rowu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku od km 4+369 do km 4+394;
3.       likwidację (zasypanie) lewostronnego rowu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku od km 4+394 do km 4+446;
4.       likwidację przepustu nr 1 z rur z tworzywa ø 300 długości 3,0m na rowie drogowym lewostronnym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w km 4+396;
5.       likwidację przepustu nr 2 z rur z tworzywa ø 300 długości 6,5m na rowie drogowym lewostronnym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w km 4+414;
6.       likwidację przepustu nr 3 z rur z tworzywa ø 300 długości 5,5m na rowie drogowym lewostronnym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w km 4+433;
7.       wykonanie wylotu WL-1 kanału deszczowego ø 160 do rowu drogowego prawostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w km 4+394;
II. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie:
1.       odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych poprzez system kanalizacji deszczowej z obszaru prawej strony drogi wojewódzkiej nr 461 (ul. Powstańców Śl.) poprzez projektowany wylot kanału ø 160 WL-1 do rowu drogowego prawostronnego drogi wojewódzkiej nr 461 w km 4+394;
2.       odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych poprzez system kanalizacji deszczowej z obszaru prawej strony drogi wojewódzkiej nr 461 (ul. Powstańców Śl.) poprzez projektowany wylot kanału ø 300 WL-2 do rowu drogowego lewostronnego drogi wojewódzkiej nr 461 w km 4+394;
 
Lokalizacja urządzeń wodnych:
-działki nr 1992/227, 1964/310, 1990/310 am 2 obręb Brynica, właściciel Gmina Łubniany,
-działki nr 1995/227, 1991/310 am 2 obręb Brynica, właściciel Województwo Opolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu).
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska