Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.87.2012.ZW

 

Opole, dnia 28.08.2012 roku
OŚ.6341.87.2011.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek (pismo z dnia 10.08.2012 r.) pana Artura Śliwińskiego z firmy „atmoSAN” Projektowanie w Budownictwie z siedzibą:   45-286 Opole ul. Skautów Opolskich 7/106, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie: przejścia metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Żydówki w km 10+382 rurociągiem sieci wodociągowej PE 110 mm w rurze osłonowej stalowej f 219,1 mm x 6,3 mm o długości L = 8 m, na głębokości min. 1,00 m pod dnem cieku  (tj. rzędna góry rury osłonowej 142,90 m npm) w miejscowości Dobrzeń Wielki ul. Strzelców Bytomskich gm. Dobrzeń Wielki.
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
            N: 50,7677o                E: 17,8299o
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Urszula Karpińska-Karbowniczek
                                                                                  Geolog Powiatowy
 
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    28-08-2012 12:15
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl