Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2012.BS

 

Opole,  dnia  11 września 2012 r.

OŚ. 6341. 93. 2012. BS

                                                                                                                                                      

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa oraz art. 127 ust. 6, 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz.145)

 

zawiadamiam,

 

o wszczęciu w dniu 6 września 2012 r., postępowania na wniosek p. Arkadiusza Michneja z Chojnowa, pełnomocnika HAWE TELEKOM Sp. z o.o. ul. Działkowa 38, 59-220 Legnica,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. na wykonanie przejścia linią światłowodową przez wody powierzchniowe cieku Ryjec w km 2+465 metodą przewiertu sterowanego na głębokości od 1,9 do 2,0 m pod dnem cieku.

 

Lokalizacja przejścia cieku Ryjec :

- działka nr 289  am 4 obręb Sławice, właściciel: karb Państwa,  trwały zarząd: Marszałek Województwa Opolskiego (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu),

- działka nr 1274/134 am 4 obręb Sławice, właściciel: Krysiński Kazimierz z Opola. 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
  • opublikowano:
    11-09-2012 15:15
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl