Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.101.2012.ZW

 

Opole 2012-09-28
OŚ.6341.101.2012.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek (pismo z dnia 21.09.2012 r.) pana Mieczysława Sokołowskiego z Biura Projektów Budownictwa Sanitarnego PROJWIK Sp. z o.o. z siedzibą: 45-819 Opole ul. Domańskiego 43, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie: przejścia metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Dożyny w km 20+030 (tj. pod przepustem w ciągu drogi powiatowej nr 1759O - ul. Dąbrowska relacji Dąbrowa – Chróścina) rurociągiem sieci wodociągowej wykonanym z rur przewiertowych, dwuwarstwowych PE100 RC, SDR 17, Dz = 110 mm x 6,6 mm, długości L = 20,5 m, na głębokości min. 1,38 m licząc od dna przepustu do osi wodociągu (tj. rzędna osi wodociągu 159,82 m npm) w miejscowości Chróścina ul. Dąbrowska gm. Dąbrowa.
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
            N: 50o 40’ 20”            E: 17o 46’ 33”
 
 
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    28-09-2012 09:56
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl