Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.102.2012.ZW

 

Opole 2012-10-22
OŚ.6341.102.2012.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Piotra Jasiaka z firmy Projektowanie WOD-KAN z siedzibą: 45-027 Opole ul. Osmańczyka 4-6/8 działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Dąbrowa, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Rozbiórkę (likwidację) istniejącego zbiornika wodnego na działce nr 287 a.m. 2 obręb Dąbrowa (w rejonie skrzyżowania ulic: Sztonyka, Karczowskiej i Szkolnej) o poniższych parametrach:
·        długość (pkt. 1 – 6) 18,08 m,
·        szerokość (pkt. 4 – 8) 14,00 m,
·        powierzchnia P = 155,82 m2,
·        objętość V = 283,40 m3,
·        średnia głębokość h = 1,83 m,
·        skarpy betonowe pionowe.
 
Współrzędne geograficzne oraz rzędne wysokościowe punktów tworzących obrys zbiornika:
Numer punktu
X
Y
H
1
5616806,31
6482630,54
163,29
2
5616799,54
6482622,66
163,36
3
5616798,27
6482620,91
163,49
4
5616796,28
6482620,60
163,49
5
5616792,53
6482626,32
163,31
6
5616788,31
6482632,28
163,27
7
5616789,61
6482634,36
163,14
8
5616797,10
6482634,58
163,09
9
5616804,18
6482634,77
163,27
10
5616805,25
6482632,59
163,22
 
Stan prawny działki, na której zlokalizowany jest zbiornik wodny przewidziany do rozbiórki:
 
-     działka nr 287 a.m. 2 obręb Dąbrowagm. Dąbrowa stanowiąca własność Gminy Dąbrowa.
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    29-10-2012 08:50
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl