Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.122.2012.BS

 

Opole, 2012-11-22

 

OŚ. 6341. 122. 2012. BS

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

 

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

 

      informację o wszczęciu w dniu 14-11-2012 r., postępowania na wniosek p. Mariusza Pelca członka zarządu Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach, ul. Kośnego 3 - pismo z dnia 14-11-2012 r., w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dlapotrzeb eksploatacji komunalnego ujęcia wody w STARYCH BUDKOWICACH, gm. Murów:

1. na pobór wód podziemnych, za pomocą studni nr 1, 2  dla potrzeb ujęcia wody w Starych Budkowicach, w ilości:

           Qmaxh = 76,4 m3/h,

           Qśrd =  733,1  m3/d,

           Qmaxd = 1 172,9 m3/d

           Qmaxr = 267 581,0 m3/rok.

2. na odprowadzanie ścieków – popłuczyn ze stacji uzdatniania wody ujęcia w Starych Budkowicach, do rzeki Budkowiczanki 33+750, w ilości  Qmaxh = 12,25 m3/h, Qśrd =  25,5 m3/d, Q maxr = 9 307,5 m3/r, o stanie i składzie: żelazo – 10,0 mg Fe/l, zawiesiny ogólne – 35 mg/l.

Lokalizacja urządzeń wodnych:

- studnie nr 1, 2 zlokalizowane są na działce nr 413/22 am 3 obręb Stare Budkowice – właściciel Gmina Murów,

- wylot ścieków zlokalizowany jest na działce nr 21 am 3 obręb Stare Budkowice – właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

Zasięg oddziaływania zrzutu ścieków:

- działka nr 1012/150  am 2 obręb Stare obręb Stare Budkowice – właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

 

 

 

 

        

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
  • opublikowano:
    22-11-2012 12:51
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl