Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.141.2012.ZW

 

Opole 2013-01-03
OŚ.6341.141.2012.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
1.         z urzędu - w sprawie wygaszenia decyzji – pozwolenia wodnoprawnego Starosty Opolskiego nr OŚ.B.Sz.Z.W. 6223-18/02 z dnia 08.10.2002 r, której termin obowiązywania upłynął 31.12.2012 r. (zmienionej decyzją Starosty Opolskiego nrOŚ.B.Sz.Z.W. 6223-18/1/02 z dnia 06.05.2003 r. oraz decyzję zatwierdzającą instrukcję gospodarowania wodą nr OŚ.B.Sz.Z.W. 6223-18/2/02 z dnia 17.07.2003 r.),
 
2.         na wniosek - pana Marka Adamusa Dyrektora PGL LP Gospodarstwa Rybackiego Niemodlin z siedzibą: 49-100 Niemodlin ul. Wojska Polskiego 1, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na ich:
 
a.       poborze z rowu „C” w km 2+117 (magazyn – zbiornik wody) i km 1+492 (ogrzewalnik + pozostałe stawy) dla potrzeb stawów, w ilości całkowitego przepływu tego rowu w okresie całego roku w poniższych terminach i ilościach, które dla prawdopodobieństwa wystąpienia p = 80% wynoszą:
-     od 01.01. do 31.01. każdego roku w ilości q = 8,3 dm3/s, Qmaxh= 30 m3/h, Qśr.d.= 717 m3/d,
-     od 01.02. do 28.02. każdego roku w ilości q = 34,3 dm3/s, Qmaxh= 123 m3/h, Qśr.d.= 2952 m3/d,
-     od 01.03. do 31.03. każdego roku w ilości q = 33,1 dm3/s, Qmaxh= 119 m3/h, Qśr.d.= 2856 m3/d,
-     od 01.04. do 30.04. każdego roku w ilości q = 33,2 dm3/s, Qmaxh= 120 m3/h, Qśr.d.= 2880 m3/d,
-     od 01.05. do 31.05. każdego roku w ilości q = 17,4 dm3/s, Qmaxh= 63 m3/h, Qśr.d.= 1512 m3/d,
-     od 01.08. do 31.08. każdego roku w ilości q = 17,5 dm3/s, Qmaxh= 63 m3/h, Qśr.d.= 1512 m3/d,
-     od 01.09. do 30.09. każdego roku w ilości q = 16,2 dm3/s, Qmaxh= 58 m3/h, Qśr.d.= 1392 m3/d,
-     od 01.10. do 30.11. każdego roku w ilości q = 14,0 dm3/s, Qmaxh= 50 m3/h, Qśr.d.= 1200 m3/d,
-     od 01.12. do 31.12. każdego roku w ilości q = 8,3 dm3/s, Qmaxh= 30 m3/h, Qśr.d.= 717 m3/d,
 
-     Qmaxr= 510 190 m3/rok
 
 
b.      piętrzeniu wody na stawach w poniższych terminach do rzędnych
-     Nr 54 zbiornik wody cały rok – 175,45 m npm,
-     Nr 55 ogrzewalnik cały rok – 171,70 m npm,
-     Nr 57 PI, PII od 17.04 do 15.10 każdego roku – 170,90 m npm,
-     Nr 58 PI, PII od 17.04 do 15.10 każdego roku – 170,80 m npm,
-     Nr 59 PI, PII od 17.04 do 15.10 każdego roku – 170,80 m npm,
-     Nr 60 PI, PII od 17.04 do 15.10 każdego roku – 170,70 m npm,
-     Nr 61 PII od 28.03 do 30.10 każdego roku – 170,90 m npm,
-     a ¸ g tarliska od 01.05 do 31.05 każdego roku – 171,20 m npm.
-     Nr 1 ÷ 2 tarliska rezerw. – od 01.05 do 31.05 każdego roku 171,40 m npm.
 
c.       zrzucie wody ze stawów do rowu „C” w poniższych terminach i ilościach:
-     Nr 61 w km 0+963 w ilości 48 dm3/s w okresie od 15.10. do 30.10. każdego roku, tj. Qmaxh= 175 m3/h, Qśr.d.= 4199 m3/d,
-     Nr 59 i 60 w km 1+168 w ilości 64,2 dm3/s w okresie od 01.10. do 15.10. każdego roku, tj. Qmaxh= 231 m3/h, Qśr.d.= 5547 m3/d,
-     Nr 58 w km 1+293 w ilości 64,2 dm3/s w okresie od 01.10. do 15.10. każdego roku, tj. Qmaxh= 231 m3/h, Qśr.d.= 5547 m3/d,
-     Nr 57, 57a w km 1+293 w ilości 64,2 dm3/s w okresie od 01.10. do 15.10. każdego roku, tj. Qmaxh= 231 m3/h, Qśr.d.= 5547 m3/d,
-     Tarliska a ¸ g i nr 1-2 w km 1+293 w ilości 16,2 dm3/s w okresie od 15.05. do 31.05. przez okres 2 dni, każdego roku tj. Qmaxh= 231 m3/h, Qśr.d.= 5547 m3/d,
-     Nr 55 (ogrzewalnika) w km 0+963 w ilości 16,4 dm3/s w okresie od 05.10          do 15.10. każdego roku tj. Qmaxh= 59 m3/h, Qśr.d.= 1417 m3/d
co daje łączny zrzut wód z kompleksu stawów rybnych Brzęczkowice w poniższych terminach i ilościach:
-     od 01.01. do 31.03. każdego roku w ilości q = 8,3 dm3/s, Qmaxh= 30 m3/h, Qśr.d.= 717 m3/d,
-     od 01.04. do 30.04. każdego roku w ilości q = 8,1 dm3/s, Qmaxh= 29 m3/h, Qśr.d.= 696 m3/d,
-     od 01.05. do 31.05. każdego roku w ilości q = 30,2 dm3/s, Qmaxh= 109 m3/h, Qśr.d.= 2609 m3/d,
-     od 01.06. do 09.10. każdego roku w ilości q = 12,4 dm3/s, Qmaxh= 45 m3/h, Qśr.d.= 1071 m3/d,
-     od 10.10. do 30.10. każdego roku w ilości q = 72,8 dm3/s, Qmaxh= 262 m3/h, Qśr.d.= 6290 m3/d,
-     od 01.11. do 31.12. każdego roku w ilości q = 8,3 dm3/s, Qmaxh= 30 m3/h, Qśr.d.= 717 m3/d,
 
-     Qmaxr= 403 770 m3/rok
 
 
Lokalizacja (współrzędne geograficzne) urządzeń wodnych:
 

Nr współrzędne na mapie
Nazwa stawu
Współrzędne geograficzne
N
E
1
2
3
4
1
Tarliska
a; b; c; d; e; f; g; 1; 2; 3.
50037'40,15"
17035'42,72"
2
50037'41,46"
17035'44,27"
3
50037'42,59"
17035'44,99"
4
50037'42,54"
17035'45,73"
5
50037'43,25"
17035'47,04"
50
50037'42,3"
17035'48,45"
51
50037'39,32"
17035'44,35"
38
Staw Nr 59 zbiornik wodny
50037'53,94"
17035'24,75"
39
50037'52,52"
17035'20,08"
40
50037'54,13"
17035'15,14"
41
50037'54,68"
17035'13,43"
42
50037'54,88"
17035'13,60"
43
50037'53,51"
17035'16,30"
44
50037'56,43"
17035'24,34"
45
50037'54,3"
17035'24,82"
46
50037'54,16"
17035'24,87"
47
50037'54,4"
17035'25,72"
48
50037'54,86"
17035'28,51"
7
Staw Nr 55
(ogrzewalnik)
50037'43,75"
17035'46,95"
8
50037'43,51"
17035'44,75"
9
50037'44,77"
17035'42,02"
10
50037'45,61"
17035'41,68"
49
50037'45,98"
17035'42,06"
11
50037'47,19"
17035'44,44"
12
50037'45,83"
17035'48,02"
13
50037'45,22"
17035'47,94"
14
50037'46,64"
17035'48,13"
18
Staw Nr 57
P-I
50037'41,05"
17035'52,12"
19
50037'39,67"
17035'53,73"
28
50037'38,12"
17035'50,61"
29
50037'37,85"
17035'49,79"
52
50037'42,22"
17035'48,86"
53
50037'42,53"
17035'49,78"
6
Staw Nr 57a
P-II
50037'43,45"
17035'47,77"
15
50037'43,78"
17035'48,79"
16
50037'43,58"
17035'49,32"
17
50037'43,49"
17035'49,12"
53
50037'42,53"
17035'49,78"
52
50037'42,22"
17035'48,86"

 
1
2
3
4

50
Staw Nr 58
P-I; P-II
50037'42,3"
17035'48,45"
51
50037'39,32"
17035'44,35"
54
50037'37,56"
17035'48,22"
55
50037'37,63"
17035'49,39"
54
Staw Nr 59
P-I; P-II
50037'37,56'
17035'48,22"
32
50037'37,64"
17035'46,61"
33
50037'35,06"
17035'43,72"
34
50037'35,68"
17035'44,02"
35
50037'36,32"
17035'42,53"
36
50037'38,75"
17035'43,36"
37
50037'39,49"
17035'43,93"
30
Staw Nr 60
P-I; P-II
50037'34,60"
17035'51,63"
31
50037'34,02"
17035'50,06"
32
50037'35,64"
17035'46,61"
54
50037'37,56"
17035'48,22"
55
50037'37,63"
17035'49,39"
56
50037'34,19"
17035'48,55"
20
Staw Nr 61
P-II
50037'39,09"
17035'54,52"
21
50037'37,74"
17035'57,79"
62
50037'37,41"
17036'0,74"
61
50037'36,74"
17036'1,93"
22
50037'34,61"
17036'2,95"
60
50037'31,5"
17036'1,03"
23
50037'31,45"
17036'0,86"
24
50037'33,34"
17035'54,28"
25
50037'34,01"
17035'54,26"
26
50037'34,75"
17035'52,9"
27
50037'37,03"
17035'53,91"
58
Rów „C”
50037'33,5"
17035'51,0"
59
50037'33,42"
17035'51,41"
55
50037'37,63"
17035'49,39"
52
50037'42,22"
17035'48,86"
6
50037'43,45"
17035'47,77"
7
50037'43,75"
17035'46,95"
10
50037'45,61"
17035'41,68"
48
50037'54,86"
17035'28,51"
45
50037'54,3"
17035'24,82"
30
50037'34,60"
17035'51,63"
57
Rów 2
50037'33,8"
17035'50,12"
58
Rów 2
50037'33,5"
17035'51,0"
 
  
Stan prawny działek, na których zlokalizowane są stawy oraz inne urządzenia wodne związane z kompleksem stawów Brzęczkowice:
 
-     działka nr 150/3 a.m. 15 obręb Niemodlin gm. Niemodlin stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Tułowice (dzierżawa: PGL LP Gospodarstwo Rybackie Niemodlin),
-     działka nr 177 a.m. 1 obręb Brzęczkowice gm. Niemodlin stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Tułowice (dzierżawa: PGL LP Gospodarstwo Rybackie Niemodlin).
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska