Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.134.2012.ZW

 

Opole, dnia 21.12.2012 roku
OŚ.6341.134.2012.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Marcina Korłub z Pracowni Konstrukcyjno-Architektonicznej „KONSTRUKTOR” z siedzibą: 45-265 Opole ul. Bytnara Rudego 20a/1, działającego z upoważnienia państwa Aleksandry i Andrzeja Kopytko zam. 46-060 Prószków ul. Daszyńskiego 92 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie przepustu z rur betonowych, zlokalizowanego w ciągu trasy rowu przydrożnego, w km 16+238 drogi wojewódzkiej nr 429 relacji Wawelno – Komprachcice – Prószków, na działkach nr 965/3 i 1569/1 a.m. 11 obręb Prószków gm. Prószków o poniższych parametrach:
-       długość L = 8,10 m,
-       średnica f 600 mm,
-       spadek podłużny i = 0,5%,
-       rzędna dna wlotu 194,16 m npm,
-       rzędna dna wylotu 194,12 m npm
w związku z budową zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 429 na działkę nr 1589 a.m. 11 obręb Prószków gm. Prószków stanowiącą własność wnioskodawców.
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
N: 50o 34’ 43” E: 17o 53’ 22”
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
                                                                                 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    07-01-2013 10:40
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl