Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.142.2012.ZW

 

Opole, dnia 21.01.2013 roku
OŚ.6341.142.2012.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Przemysława Dąbrowskiego zam. 46-040 Ozimek ul. Ostapa Dłuskiego 3/13 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie przepustu z rur betonowych, na lewostronnym rowie przydrożnym drogi gminnej nr 103218 O ul. 1-go Maja, w km 0+023, zlokalizowanego na działkach nr 866/143 i 1141/140 a.m. 5 obręb Krasiejów będących własnością Gminy Ozimek, pod zjazdem indywidualnym na działkę nr 846/135 a.m. 5 obręb Krasiejów będącej własnością wnioskodawcy o poniższych parametrach:
 
-       długość L = 9,50 m,
-       średnica f 500 mm,
-       spadek podłużny i = 1,0%,
-       rzędna dna wlotu 186,03 m npm,
-       rzędna dna wylotu 186,00 m npm
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
N: 50o 39’ 38,28”        E: 18o 15’ 03,95”
 
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Urszula Karpińska-Karbowniczek
                                                                                  Geolog Powiatowy
 
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    21-01-2013 15:23
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl