Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.130.2012.ZW

 

Opole 2013-01-22
OŚ.6341.130.2012.ZW
 
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145),
 
informuję
 
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą: 45-061 Opole ul. Katowicka 55 na regulację rzeki Ścinawy Niemodlińskiej od km 8+756 do km 15+054 tj. na działkach: nr 132, 133 a.m. 1 obręb Szydłowiec Śląski, nr 12 a.m. 1 obręb Gościejowice, nr 403 a.m. 7 obręb Niemodlin, nr 837, 887 a.m. 11 obręb Niemodlin, nr 595, 597 a.m. 10 obręb Niemodlin gm. Niemodlin
 
Zainteresowane strony (wg. załączonej listy) mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
- Urzędzie Miejskim w Niemodlinie,
oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój 209) w godzinach urzędowania.
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    22-01-2013 14:43
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl