Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.133.2012.BS

 

Opole, 2013-01-17

OŚ. 6341. 133. 2012. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

 

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

 

            informację o wszczęciu w dniu 04-12-2012 r., postępowania na wniosek p. Agnieszki Idzik,  działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez p. Romualda Stankowskiego Kierownika Działu Inwestycji TAURON Dystrybucja SA Oddziału w  Opolu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odwodnienia terenu stacji 110/15 kV GPZ OZIMEK, ul. Polna, zlokalizowanej na działkach nr 628/3, 631/2, 633, 634  am 8 obręb Ozimek, w zakresie:

1.      pozwolenia na wykonanie wylotu ścieków opadowych do zbiornika ziemnego pełniącego funkcje zbiornika p-poż;

2.      pozwolenia na wprowadzanie do ziemi, oczyszczonych ścieków opadowych z odwodnienia:

- transformatorów mocy nr 1, nr 2 projektowanym wylotem poprzez zbiornik ziemny

- transformatorów potrzeb własnych – 2 szt. oraz transformatorów rezerwowych 2 szt. poprzez drenaż rozsączający

- dachu budynku nastawni i sprężarkowi istniejącym wylotem poprzez zbiornik ziemny.

 

Lokalizacja urządzeń wodnych:

- działka nr 628/3 am 8 obręb Ozimek, właściciel Skarb Państwa, użytkownik wieczysty TAURON Dystrybucja SA Kraków Oddział w Opolu. 

 

 

 

 

        

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
  • opublikowano:
    23-01-2013 13:39
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl