Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2013.ZW

 

Opole, 2013-03-04
OŚ.6341.12.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r, poz. 145):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Rudolfa Morawiec zam. Gutersloh, Yorckstr 47 Niemcy o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie przepustu z rur betonowych, na rowie melioracji wodnych szczegółowych R-F w od km 0+134,5 do km 0+144,5, zlokalizowanego na działkach: nr 234/156 a.m. 1 obręb Osowiec będącej własnością Barbary i Rudolfa Morawiec zam. Gutersloh, Yorckstr 47 Niemcy oraz 318/158 a.m. 1 obręb Osowiec będącej własnością Macieja Kwaka zam. 46-023 Osowiec ul. Lipowa 35 o poniższych parametrach:
-       długość L = 10,0 m,
-       średnica f 600 mm,
-       spadek podłużny i = 6,7‰,
-       rzędna dna wlotu 160,40 m npm,
-       rzędna dna wylotu 160,33 m npm
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
N: 50o 45’ 06,68”        E: 18o 00’ 56,48”
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska