Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.13.2013.ZW

 

Opole, 2013-03-04
OŚ.6341.13.2013.ZW
 
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r, poz. 145):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Turawa o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
 
  1. Wykonanie przebudowy Kanału Fabrycznego, zlokalizowanego na działkach         nr 710/78 a.m. 6 i nr 788/87 a.m. 1 obręb Osowiec gm. Turawa, od km 0+045 do km 1+394, w celu uzyskania koryta o przekroju dwudzielnym, o poniższych parametrach:
nachylenie skarp n = 1:1,
spadek podłużny i = 0,10‰,
szerokość w dnie 13,00 m ÷ 17,00 m,
szerokość pomiędzy górnymi krawędziami skarp 15,00 m ÷ 19,00 m,
poprzez wykonanie prac polegających na:
a.       odmuleniu dna od km 0+045 do km 1+394 tj. na długości 1349 m (oraz 51 m na wlocie do Kanału Ulgi – razem 1400 m),
b.      wykonaniu opasek brzegowych z podwójnej kiszki faszynowej 2 x f 20 cm zabezpieczonej palikami f 6 ÷ 8 cm długości 1,30 m,
-        brzeg prawostronny od km 0+045 do km 1+394 (za wyjątkiem 7,5 m odcinka pod istniejącym mostem) tj. na długości 1341,50 m,
-        brzeg lewostronny od km 0+045 do km 1+382 (za wyjątkiem 7,5 m odcinka pod istniejącym mostem) tj. na długości 1329,50 m,
Ogółem: 2671,00 m
c.       wykonaniu ubezpieczenia za pomocą geokraty h = 10 cm wypełnionej pospółką,
-        brzeg prawostronny od km 0+045 do km 1+394 (za wyjątkiem 7,5 m odcinka pod istniejącym mostem) tj. na długości 1341,50 m,
-        brzeg lewostronny od km 0+045 do km 1+382 (za wyjątkiem 7,5 m odcinka pod istniejącym mostem) tj. na długości 1329,50 m,
Ogółem: 2671,00 m, (średnia szerokość ubezpieczenia 2,40 m)
Powierzchnia ogółem: 6410,00 m2,
d.      wykonaniu zejść do zwierciadła wody Kanału Fabrycznego:
-        w km 0+355 na lewym brzegu,
współrzędne geograficzne N: 50o 44’ 54” E: 18o 02’ 24”
-        w km 0+396 na prawym brzegu,
współrzędne geograficzne N: 50o 44’ 56” E: 18o 02’ 25”
-        w km 0+776 na lewym brzegu,
współrzędne geograficzne N: 50o 45’ 05” E: 18o 02’ 13”
-        w km 0+930 na prawym brzegu,
współrzędne geograficzne N: 50o 45’ 08” E: 18o 02’ 07”
 
e.      wykonaniu częściowej odbudowy:
-        przepustu na rowie H-1 długości L = 6,00 m (działka nr 464/85) – wylot rowu do Kanału Fabrycznego w km 0+423,
współrzędne geograficzne N: 50o 44’ 57” E: 18o 02’ 25”
-        przepustu na Kanale Młynówka L = 6,00 m (działka nr 81) – wylot rowu do Kanału Fabrycznego w km 0+600,
współrzędne geograficzne N: 50o 45’ 02” E: 18o 02’ 21”
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
 
-        N: 50o 44’ 46”            E: 18o 02’ 18”
początek odcinka remontu Kanału Fabrycznego (brzeg prawy),
-        N: 50o 44’ 46”            E: 18o 02’ 25”
początek odcinka remontu Kanału Fabrycznego (brzeg lewy),
-        N: 50o 45’ 10”            E: 18o 01’ 44”
koniec odcinka remontu Kanału Fabrycznego (brzeg prawy),
-        N: 50o 45’ 08”            E: 18o 01’ 45”
koniec odcinka remontu Kanału Fabrycznego (brzeg lewy),
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
 
                                                                                   Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    04-03-2013 13:30
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl