Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2013.ZW

 

Opole 2013-04-19
OŚ.6341.42.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r, poz. 145):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek (pismo nr ZDW.WI.2221.07.2013.GM.26 z dnia 15.04.2013 r.) pana Bogdana Poliwody Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą: 45-231 Opole ul. Oleska 127, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie (w ramach „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Kup”): przejścia metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Brynicy w km 16+670 tj. w km ~18+125,00 drogi wojewódzkiej nr 454) kablem teletechnicznym XzTKMXpwFtlx 25 x 4 x 06 (siecią telekomunikacyjną), w rurze osłonowej HDPE 110 mm, długości Lc = 16,00 m, na głębokości min. 0,80 m pod dnem cieku (tj. rzędna góry rury osłonowej 152,22 m npm) w miejscowości Kup gm. Dobrzeń Wielki.
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
P1                                                       N: 50o 48’ 37,124”      E: 17o 52’ 51,565”
P2                                                       N: 50o 48’ 37,179”      E: 17o 52’ 51,302”
P3                                                       N: 50o 48’ 37,382”      E: 17o 52’ 51,019”
P4                                                       N: 50o 48’ 38,098”      E: 17o 52’ 50,953”
P5                                                       N: 50o 48’ 38,190”      E: 17o 52’ 51,154”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejście):
-     działka nr 445/42 a.m. 1 obręb Kup gm. Dobrzeń Wielki stanowiąca własność Andrzeja Niewaldy z Kup, 
-     działka nr 492/4 i 495/39 a.m. 1 obręb Kup gm. Dobrzeń Wielki stanowiąca własność Skrabu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu, 
-     działka nr 126/3 a.m. 5 obręb Kup gm. Dobrzeń Wielki stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Kup,
 
 
 
Z up. Starosty
Urszula Karpińska-Karbowniczek
Geolog Powiatowy
 
 
 
 
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    19-04-2013 13:28
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl