Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2013.BS

 

Opole, 2013-05-14

OŚ. 6341. 47. 2013. BS

 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

   Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145 ze zm.),   

 podaję do publicznej wiadomości,

 

  informację o wszczęciu w dniu 30 kwietnia 2013 r., postępowania na wniosek Karola Drzazgi Dyrektora firmy ŚLĄSKI DOM Sp. z o.o. 46-045 Turawa – Marszałki, ul. Lipowa 1,  działającego na podstawie pełnomocnictwa Waldemara Kampy Wójta Gminy Turawa, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb przebudowy drogi wewnętrznej transportu rolnego w Turawie- działka nr 27/7 am 11 (zjazd z drogi powiatowej nr 1731 O w Kotorzu Wlk.- działka nr 4 am 4 ), gm. Turawa, w zakresie:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

     a) przepustu pod zjazdem z drogi powiatowej nr 1731 O na rowie przydrożnym na działce nr 4 am, o średnicy ø 500 mm, długości L = 12,5 m,

     b) wylotu z przykanalika z odwodnienia liniowego zjazdu do rowu przydrożnego (do projektowanego przepustu) ø 160 mm,

     c) odtworzenie rowu drogowego prawostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1731 O na długości 20 m (2 x 10 m po obu stronach przepustu) od km 1+086,30 do km 1+096,30 oraz od km 1+108,80 do km 1+118,80;  

2. na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 1731 O w Kotorzu Wlk. w km 1+100,2,  wód opadowych z odwodnienia liniowego zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną transportu rolnego,  w obliczeniowej ilości Q obl. = 0,5 l/s przy q = 96,46 l/s ha, t = 15 min.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działka 27/7 am 11 obręb Turawa, własność Gmina Turawa,

- działka nr 4 am 4 obręb Kotórz Wielki, własność  Skarb Państwa (Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu).

 

Z up.Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska