Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2013.ZW

 

Opole, dnia 03.06.2013 roku
OŚ.6341.49.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.)
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Sebastiana Lysego zam. 49-120 Dąbrowa, Sławice ul. Wiejska 7 - pismo z dnia 23.04.2013 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
 
1.      Wykonanie przebudowy rowu melioracji wodnych szczegółowych R-A (pełniącego również funkcję rowu przydrożnego ul. Wiejskiej) od km 9+010 do km 9+060 tj. na długości L = 50 m, zlokalizowanego na działce nr 110, a.m. 2 obręb Sławice gm. Dąbrowa, polegającej na:
 
a.       rozbiórce – likwidacji istniejącego przepustu (wraz z jego umocnieniami na wlocie i na wylocie) zlokalizowanego w km 9+034,50 rowu R-A, wykonanego z rur betonowych DN 800 mm o długości 5,0 m, rzędna dna wlotu 149,39 m npm, rzędna dna wylotu 149,37 m npm
lokalizacja przepustu (współrzędne geograficzne):
N: 50° 42’ 09,12”       E: 17° 51’ 21,31”
 
b.      zarurowaniu rowu R-A rurami betonowymi o średnicy DN 800 mm ułożonymi ze spadkiem i = 3,0‰, od km 9+010 do km 9+060 tj. na długości   L = 50 m oraz wykonaniu studzienek rewizyjnych f 1200 mm zlokalizowanych w km 9+017 (S1), km 9+049,5 (S2) i km 9+058,5 (S3), rzędna dna wlotu do rurociągu 149,44 m npm (połączenie z istniejącym przepustem w ciągu ul. Krótkiej), rzędna dna wylotu 149,30 m npm
lokalizacja rurociągu (współrzędne geograficzne):
wylot km 9+010 rowu R-A:     N: 50° 42’ 10,04”       E: 17° 51’ 20,85”
wlot km 9+060 rowu R-A:      N: 50° 42’ 08,48”       E: 17° 51’ 21,95”
 
c.       wykonaniu budowli wylotowej W-1, rurociągu DN 800 mm, do rowu R-A w km 9+010, w formie ściętego końca rury betonowej DN 800 mm pod kątem odpowiadającym nachyleniu skarp rowu 1:1 wraz z umocnieniem skarp i dna rowu na długości 1 m płytami ażurowymi betonowymi o wym. 10 cm x 40 cm x 60 cm i połączenia go z istniejącym umocnieniem rowu R-A w formie trylinki
lokalizacja wylotu (współrzędne geograficzne):
N: 50° 42’ 10,04”       E: 17° 51’ 20,85”
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    03-06-2013 10:50
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl