Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.50.2013.ZW

 

Opole 2013-06-05
 
OŚ.6341.50.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Zbigniewa Śleziony z Zakładu Projektowo-Usługowego z siedzibą: 45-414 Opole ul. Kręta 8 (pismo z dnia 09.04.2013 r. przesłane przez Marszałka Województwa Opolskiego do Starosty Opolskiego wg. właściwości przy piśmie nr DOŚ.III.7322.46.2013.Aka z dnia 25.04.2013 r.) działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Romualda Stankowskiego Kierownika Działu Inwestycji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziału w Opolu z siedzibą:   45-047 Opole ul. Waryńskiego 1, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy przejścia linią napowietrzną średniego napięcia 15kV nad rzeką Małą Panwią w km 28+790 oraz nad jej prawo- i lewobrzeżnym obwałowaniem w km 1+460 na granicy miejscowości (obrębów) Antoniów i Schodnia gm. Ozimek, polegającej na:
 
  1. Rozbiórce (demontażu)
a.         przewodów istniejącej linii napowietrznej typu 3 x AFI 95 mm2
b.         istniejących słupów kratowych
 
2.     Wykonaniu (montażu) w ich miejsce
a.         projektowanych przewodów linii dwutorowej typu 2 x (3 x AFL 120 mm2), długości (w linii prostej) 175 m, tak aby:
-  rzędna przewodów w miejscu skrzyżowania z ciekiem - największego ugięcia linii wynosiła min. 186,80 m npm (tj. min. 10,8 m ponad poziomem zw. wody układającym się na poziomie 176,00 m npm),
rzędna przewodów w miejscu skrzyżowania linii z:
·        prawostronnym obwałowaniem rzeki Małej Panwi wynosiła min. 188,12 m npm – tj. min. 9,1 m ponad koronę wału
(rzędna korony wału 179,02 m npm),
·        lewostronnym obwałowaniem rzeki Małej Panwi wynosiła min. 189,6 m npm - tj. min 10,1 m ponad koronę wału
(rzędna korony wału 179,50 m npm),
 
b.         projektowanych słupów wirowanych typu E o wysokości 18 m i łącznej wytrzymałości wierzchołka 50 kN, w odległości odpowiednio:
-  słup nr 13 Ob-18/50 (na prawym zawalu rzeki Małej Panwi) 5,0 m od stopy wału, zlokalizowanego na działce nr 1172/53 a.m. 3 obręb Antoniów gm. Ozimek
-  słup nr 14 ONb-18/50 (na lewym zawalu rzeki Małej Panwi) 17 m od stopy wału, zlokalizowanego na granicy działek nr 357/91 i 449/91 a.m. 3 obręb Schodnia gm. Ozimek
 
 Stan prawny działek, nad którymi zlokalizowane będzie przejście (wraz ze słupami):
-     działka nr 1117/53 i 1172/53 a.m. 3 obręb Antoniów gm. Ozimek stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych,
-     działka nr 449/91 a.m. 3 obręb Schodnia gm. Ozimek stanowiąca własność Marcina Gawlik ze Schodniej,
-     działka nr 682/274 a.m. 1 i nr 351/88, 482/91 i 483/91 a.m. 3 obręb Schodnia        gm. Ozimek stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie RZGW we Wrocławiu, jednostka terenowa Zarząd Zlewni Środkowej Odry – odcinek opolski z siedzibą w Opolu,
-     działka nr 357/91 a.m. 3 obręb Schodnia gm. Ozimek stanowiąca własność Rajmunda Smolarczyka ze Schodniej,
-     działka nr 374/91 a.m. 3 obręb Schodnia gm. Ozimek stanowiąca własność Gminy Ozimek
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
            N: 50° 41’ 14”            E: 18° 11’ 31”
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    05-06-2013 11:47
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl