Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2013.ZW

 

Opole 2013-06-12
OŚ.6341.61.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Wójta Gminy Popielów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, pomostu rekreacyjnego o konstrukcji drewnianej na stawie przepływowym (na rowach melioracyjnych) na działce nr 1439 a.m. 9 obręb Stare Siołkowice gm. Popielów, stanowiącej własność państwa Elżbiety i Konstantego Warzecha zam. Stare Siołkowice ul. Błonie 5, o poniższych parametrach:
 
-          długość podestu                                                               3,09 m,
-          długość przyczółka pomostu                                            1,00 m,
-          całkowita długość pomostu                                              4,09 m,
-          szerokość pomostu                                                          1,77 m,
-          wysokość pomostu (mierzona od dna do podestu) ~        0,80 m.
 
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji pomostu
A:                    X: 326 736,82             Y: 413 078,20
B:                    X: 326 735,77             Y: 413 078,47
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    12-06-2013 15:18
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl