Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.72.2013.ZW

 

Opole 2013-07-18
OŚ.6341.72.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek (pismo z dnia 15.07.2013 r.) pana Marka Rosteckiego z Pracowni Projektowej MR z siedzibą: 45-047 Opole ul. Waryńskiego 23/1 działającego na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Wójta Gminy Łubniany (pismo nr RO.0052.8.2013 z dnia 27.03.2013 r.), o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie umocnienia lewego brzegu rzeki Małej Panwi w km 11+452 na długości około 20 m i szerokości 4,40 m z palisady drewnianej, pełniącego wraz z placem o nawierzchni żwirowej rolę przystani kajakowej „BOISKO” w Kolanowicach gm. Łubniany
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przystani kajakowej:
 
                        X: 320391,18              Y: 428972,04
                        N: 50° 44’ 46,09”       E: 17° 59’ 34,58”
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    18-07-2013 10:17
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl