Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.90.2013.ZW

 

Opole 2013-09-04
OŚ.6341.90.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek (pismo l.dz. OŚ.M.6332.31.2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.) pani Ireny Weber Zastępcy Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść rurociągiem sieci wodociągowej f 110 mm x 6,3 mm PE 100 SDR 17 w rurze ochronnej f 200 mm x 7,7 mm PE 100 SDR 26 pod dnem rzeki Żydówki w m. Dobrzeń Mały:
 
  1. w km 14+272,2 cieku, długości 6,41 m (w linii prostej), metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1 m poniżej dna cieku tj. rzędna góry rury osłonowej 146,55 m npm (rzędna dna cieku 147,58 m npm)
  2. w km 14+200,6 cieku, długości 9,00 m,metodą rozkopu, w trakcie wykonywania przepustu (pozwolenie wodnoprawne Starosty Opolskiego nr OŚ.6341.69.2012.BS z dnia 10.08.2012 r.) na głębokości min. 0,47 m poniżej dolnej, zewnętrznej krawędzi przepustu (w który w tym miejscu ujęta ma być rzeka Żydówka) tj. rzędna góry rury osłonowej 146,90 m npm (rzędna dolnej zewnętrznej krawędzi przepustu 147,37 m npm)
 
Współrzędne geograficzne przejścia w km 14+272,2:
N: 50o 45’ 00,18”        E: 17o 51’ 42,38”
 
Współrzędne geograficzne przejścia w km 14+200,6:
N: 50o 45’ 00,92”        E: 17o 51’ 39,25”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejścia):
 
-     działka nr 1066/26 a.m. 1 obręb Dobrzeń Mały gm. Gmina Dobrzeń Wielki stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu.
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    04-09-2013 13:30
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl