Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.126.2013.ZW

 

Opole 2013-11-25
OŚ.6341.126.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek (pismo z dnia 04.11.2013 r.) pana Marka Rosteckiego z Pracowni Projektowej MR z siedzibą: 45-047 Opole ul. Waryńskiego 23/1 działającego na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Prezesa pana Jacka Płaczka oraz V-ce Prezesa panią Jadwigę Kulczycką ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą: 46-034 Pokój ul. Sienkiewicza 8, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie umocnienień lewego brzegu rzeki Małej Panwi w km 7+667 (przystań „A” powyżej jazu) i w km 7+605 (przystań „B” poniżej jazu) na długości około 20 m i szerokości: 2,0 m przystań „A” i 1,50 m przystań „B”, z palisady drewnianej, pełniących wraz z placem o nawierzchni żwirowej rolę przystani kajakowej „JAZ” w Kolanowicach gm. Łubniany
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przystani kajakowej „A” powyżej jazu:
 
                        X: 318912,50              Y: 426946,81
                        N: 50° 43’ 57,31”       E: 17° 57’ 52,28”
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przystani kajakowej „B” poniżej jazu:
 
                        X: 318882,33              Y: 426905,13
                        N: 50° 43’ 56,31”       E: 17° 57’ 50,18”
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    28-11-2013 13:50
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl