Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.115.2013.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

 

Opole, 11-12-2013 r.

OŚ. 6341. 115.2013. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),            

podaję do publicznej wiadomości, 

   informację o wszczęciu w dniu 8 listopada 2013 r., postępowania na wniosek Grzegorza Kaczora, zam. 46-024 Dąbrówka Łubniańska, ul.Szkolna 18A, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach odwodnienia działki 202/2 oraz części działki 202/1 w Dąbrówce Łubniańskiej, gm. Łubniany, w zakresie:

1. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: wykonanie otwartego rowu opaskowego po  części obwodu działki wnioskodawcy (2,5m od granicy działki 224 oraz działki 208 – ul. Szkolna), o  parametrach: długość L = 172 m, szerokość dna b = 0,4 m nachylenie skarp 1:1, głębokości h = 0,51 ÷  0,67 m,  spadek dna rowu i = 0,5 ‰.

    Przy wjeździe na działkę rów przedłużony będzie  rurociągiem ø 300 o długości L = 15m oraz z rurą ø 400 o długości L = 3 m z ujściem do istniejącego przepustu w ciągu ul. Szkolnej (przepust o średnicy ø 400 i długości L = 28 m).

    Dodatkowo zaprojektowano zarurowanie części istniejącego bocznego rowu (na granicy działek nr 202/1 i 202/2 rurociągiem o średnicy ø 300 i długości L = 10 m z ujściem do studzienki połączeniowo – kontrolnej  z której wody wprowadzane będą do w/w studzienki połączeniowej i do przepustu istniejącego pod ul. Szkolną;

2. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: na wprowadzanie do rowu melioracyjnego R-B9,  odwodnieniowych wód opadowych i roztopowych ze zlewni obliczeniowej o całkowitej powierzchni F = 0,12 km2 (w tym pow. budynków 0,0360 ha oraz pow. utwardzone 0,0050 ha), wylotem z projektowanego rurociągu ø 400 do rowu przydrożnego w ciągu ulicy Szkolnej poprzez przepust istniejący ø 400 o długości 28,0 m, w obliczeniowej ilości Q obl.100% = 22,0 l/s, dla natężenia deszczu i100%=3,3 mm/h, o prawdopodobieństwie pojawienia się p=100 % , C = 1, t = 60 min; Qmaxh = 7,92 m3/h, Q śrd =  221,0 m3/d, Q maxr = 80 520 m3/rok.

 

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działka 202/1, 202/2 am 3 obręb Dąbrówka Łubniańska, właściciel: Grzegorz Karczor

- działka nr 224 am 3 obręb Dąbrówka Łubniańska, właściciel: Beata Bort

- działka nr 208 am 3 obręb Dąbrówka Łubniańska, właściciel: Gmina Łubniany.

 

Z up.Starosty Opolskiego

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska