Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2013.ZW

 

Opole 2013-12-24
OŚ.6341.132.2013.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Łukasza Matuszczyka zam. 46-081 Dobrzeń Wielki ul. Morcinka 18, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę - zarurowanie odcinka rowu R-F od km 0+840 do km 0+880 zlokalizowanego na działkach nr 2947/417, 2948/417 oraz 998/413 a.m. 3 obręb Dobrzeń Wielki gm. Dobrzeń Wielki o poniższych parametrach:
-          długość: 40 m,
-          średnica: DN 500 mm,
-          rzędna dna wlotu: 147,41 m npm,
-          rzędna dna wylotu: 147,33 m npm,
-          spadek: 0,2%,
-          materiał: beton
wraz ze: 
-        studnią rewizyjną S1 w km 0+840 rowu R-F tj. na wylocie (wraz z włączeniem do istniejącego przepustu w ciągu drogi gminnej – bocznej ul. Polnej dz. nr 2945/417 a.m. 3 obręb Dobrzeń Wielki), murowaną o wym. 1500 mm x 1500 mm,
-        studnią rewizyjną S2 w km 0+858,5 rowu R-F, murowaną o wym. 1500 mm
x 1500 mm,
-        budowlą wlotową (zlokalizowaną na dz. nr 998/413 a.m. 3 obręb Dobrzeń Wielki) z osadnikiem BW1 od km 0+880 do km 0+882 rowu R-F o poniższych parametrach:
średnica DN 500 mm,
rzędna wlotu 147,41 m npm,
rzędna dna osadnika 147,11 m npm,
rzędna dna rowu 147,41 m npm,
oraz obustronnym drenażem z włączeniem do studni:
-     S1 na odcinku od km 0+840 do km 0+857 tj. na długości 2 x 17,0 m o poniższych parametrach:
rzędna drenaży w km 0+840 (wylot do studni S1): 147,53 m npm,
rzędna drenaży w km 0+857: 147,56 m npm,
-     S2 na odcinku od km 0+858,5 do km 0+879,5 tj. na długości 21 m o poniższych parametrach:
rzędna drenaży w km 0+858,5 (wylot do studni S2): 147,57 m npm,
rzędna drenaży w km 0+879,5: 147,61 m npm
 
Lokalizacja wlotu (współrzędne geograficzne):
N: 50° 45’ 39,06”       E: 17° 51’ 14,63”
 
Lokalizacja wylotu (współrzędne geograficzne):
N: 50° 45’ 39,23”       E: 17° 51’ 12,54”
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    24-12-2013 10:56
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl