Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.136.2013.ZW

 

Opole 2014-01-23
OŚ.6341.136.2013.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo l.dz. 85/12/13 z dnia 02.12.2013 r. (data wpływu 17.12.2013 r.) - pana Pawła Grabowskiego Prezesa Zarządu Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą: Zawada ul. Luboszycka 60, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie (w miejscu dotychczas istniejącego, tymczasowego, wykonanego
    z rury stalowej f 500 mm) przepustu wraz ze ściankami czołowymi z rury przelotowej, dwuściennej, pod zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 457 (dz. nr 2144/590 a.m. 4 obręb Chróścice) na drogę dojazdową do kopalni kruszyw
    (dz. nr 519 i 518 a.m. 4 obręb Chróścice) o poniższych parametrach:
 
-       długość L = 13,64 m,
-       średnica f 500 mm,
-       spadek podłużny i = 0,5%,
-       rzędna dna wlotu 144,89 m npm,
-       rzędna dna wylotu 144,82 m npm.
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
wlot:     N: 50o 47’ 32,63”        E: 17o 47’ 21,96”
wylot:   N: 50o 47’ 32,29”        E: 17o 47’ 22,41”
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    23-01-2014 14:45
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl