Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.25.2014.BS


 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 11-03-2014 r.

 

OŚ. 6341. 25. 2014. BS 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 24 lutego 2014 r., postępowania na wniosek Anny Michałek z Biura Projektów APM, 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 15/3, z upoważnienia Pana Krystiana Baldego Wójta Gminy Łubniany (pismo z dnia  24-02-2014 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przejścia dwoma przewodami kanalizacji sanitarnej pod rzeką Małą Panew w km 10+750 oraz 10+748 w m. Kolanowice, gm. Łubniany, tj.:

1. Na przejście rurociągiem rozdzielczej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ø 90x5,4 mm PEHD w rurze osłonowej ø 160x9,5 mm PEHD, o długości 61,6 m,  pod dnem rzeki Mała Panew w km 10+750. Charakterystyczne rzędne:

      - dna rzeki  154,04 m npm, osi rurociągu – 149,86 m npm,

      - dna rzeki  154,16 m npm, osi rurociągu – 149,82 m npm,

    Współrzędne geograficzne przejścia: 50o44’37,06” N; 17o59’22,3” E.

2. Na przejście tranzytowym rurociągiem kanalizacji sanitarnej ø 90x5,4 mm PEHD w rurze osłonowej ø 225x13,4 mm PEHD, o długości 81,5 m,  pod dnem rzeki Mała Panew w km 10+748. Charakterystyczne rzędne:

      - dna rzeki  154,04 m npm, osi rurociągu – 150,75 m npm,

      - dna rzeki  154,16 m npm, osi rurociągu – 150,80 m npm,

    Współrzędne geograficzne przejścia: 50o44’37,03” N; 17o59’22,8” E.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działka nr 1097/86 am 2 obręb Kolanowice, właściciel: Skarb Państwa, trwały Zarząd Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska