Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

 

 

Opole, 26-03-2014 r. 

OŚ. 6341. 34. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 24 marca 2014 r., postępowania administracyjnego na wniosek Jana Kowala Prezesa Zakładu Produkcyjno Usługowego JAL A.Jasiński, L.Guz, J.Kowal Spółka Jawna, 46-022 Kępa, ul. Zawadzka 12, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie, do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez zakład Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., 45-222 Opole, ul. Oleska 64, zakładowych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, w ilości: Qśrd =18,0 m3/d, Qmaxh = 1,0 m3/h, Qmaxa = 6700,0  m3/rok,  o składzie:

·    azot amonowy – 200 mgNNH4/l

·    azot azotynowy – 10 mg NNo2/l

·    fosfor ogólny – 25 mg P/l.   

 

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
  • opublikowano:
    26-03-2014 10:07
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl