Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.38.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 24-04-2014 r.

OŚ. 6341. 38. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),    

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 26 marca 2014 r., postępowania na wniosek Stanisława Wąsika, 46-100 Namysłów, ul. Oławska 3/2,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,  w zakresie odprowadzania, wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu miejscowości PRÓSZKÓW, GÓRKI, WINÓW i ZŁOTNIKI, istniejącymi wylotami: 

1) wylot W1 – wylotem czołowym do rowu przydrożnego w km 0+290 drogi gminnej na działce  nr 1526/4  am 12 obręb Prószków - odwodnienie części ulicy Partyzanckiej
w miejscowości Prószków, ze zlewni obliczeniowej o całkowitej powierzchni F=0,0728 ha, w ilości Qobl.= 7,92 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=128,0 l/s, Qmaxh=4,8 m3/h, Qśrd=0,9 m3/d, Qmaxr=325,3 m3/rok;
 

2) wylot W2  - wylotem prawostronnym do Młynówki rz. Prószkówki w km 0+165 – działka nr 831 am 7 obręb Prószków (wylot przy ujściu do stawu na działce 829) - odwodnienie części ul.Krasickiego w miejscowości Prószków, ze zlewni obliczeniowej o całkowitej powierzchni F=0,1718 ha, w ilości Qobl.= 18,69 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=128,0 l/s, Qmaxh=11,2 m3/h, Qśrd=2,1 m3/d, Qmaxr=767,7 m3/rok; 

3) wylot W3 - wylotem czołowym do rowu melioracyjnego R-A59 w km 0+355 – działka nr 1101/4 am7 obręb Prószków (wylot przy granicy działki nr 1098) - odwodnienie części ul. Korfantego, ul.Szkolnej oraz ul. Kościuszki, wraz z przyległymi posesjami,
w miejscowości Prószków, ze zlewni obliczeniowej o całkowitej powierzchni F=3,1717 ha, w ilości Qobl.= 351,80 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=128,0 l/s, Qmaxh=211,1 m3/h, Qśrd=39,6 m3/d, Qmaxr=14448,4 m3/rok – rów administrowany przez Gminna Spółkę Wodną w Prószkowie, nałożono obowiązek konserwacji rowu na długości 130,0 m;
 

4) wylot W6 - wylotem lewostronnym do rowu przydrożnego w km 0+118 drogi gminnej Stara droga – działka nr 1088/30 am 1 obręb Winów - odwodnienie części drogi „Stara droga” oraz części ul.Leśnej w miejscowości Winów, ze zlewni obliczeniowej o całkowitej powierzchni F=0,0042 ha, w ilości Qobl.= 0,46 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=128,0 l/s, Qmaxh=0,3 m3/h, Qśrd=0,1 m3/d, Qmaxr=18,8 m3/rok; 

5) wylot W7 - wylotem lewostronnym do rowu przydrożnego w km 0+586 drogi gminnej Stara droga nr 1088/30 am 1 obręb Winów - odwodnienie części drogi „Stara droga” oraz części ul.Leśnej w miejscowości Winów, ze zlewni obliczeniowej o całkowitej powierzchni F=0,0057 ha, w ilości Qobl.= 0,62 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=128,0 l/s, Qmaxh=0,4 m3/h, Qśrd=0,1 m3/d, Qmaxr=25,5 m3/rok; 

6) wylot W8 - wylotem czołowym do rowu melioracyjnego R-E16 w km 0+586 – działka nr 119 am 1 obręb Złotniki - odwodnienie części ul.Sportowej, wraz z przyległymi posesjami, w miejscowości Złotniki, ze zlewni obliczeniowej o całkowitej powierzchni F=0,1767 ha, w ilości Qobl.= 19,73 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=128,0 l/s, Qmaxh=11,8 m3/h, Qśrd=2,2 m3/d, Qmaxr=810,2 m3/rok – rów administrowany przez Gminna Spółkę Wodną w Prószkowie, nałożono obowiązek konserwacji rowu na długości 200,0 m; 

7) wylot W9 - wylotem do studni chłonnej zlokalizowanej na działce nr 1072/93 am 4 obręb Górki - odwodnienie części ul.Polnej, w miejscowości Górki, ze zlewni obliczeniowej o całkowitej powierzchni F=0,3057 ha, w ilości Qobl.= 33,26 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=128,0 l/s, Qmaxh=20,0 m3/h, Qśrd=3,7 m3/d, Qmaxr=1366,0 m3/rok. 

 

 

           

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska