Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.54.2014.BS

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 16-05-2014 r.

OŚ. 6341. 54. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 13 maja 2014 r., postępowania na wniosek Andrzeja Owczarka właściciela CZARNET s.c. Krzysztof Szymura, Andrzej Owczarek, 43-178 Ornontowice, ul. Kolejowa 175, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. na przekroczenie cieku Budkowiczanki, poprzez przekroczenie rurociągu kablowego (2 rury RHDPE ø 40 z kablem światłowodowym wewnątrz) pod ciekiem Budkowiczanka.  Przejście zaprojektowano w km 2+152 rzeki Budkowiczanki  w odległości ok. 15 m od mostu drogowego drogi wojewódzkiej 457 Popielów – Stare Kolnie w m. POPIELÓW.

Parametry przekroczenia rzeki Budkowiczanki:

- przekroczenie metoda przewiertu sterowanego

- rura osłonowa – RHDPE 110/63

- kilometraż skrzyżowania rzeki z kablem światłowodowym  –2+152

- długość całkowita przewieszki między słupami – 63,0 m

- długość przepustu pod rzeka –  4,0m

- głębokość posadowienia górnej skrajni rury osłonowej pod dnem cieku – 1,50 m

- rzędna posadowienia rury osłonowej pod dnem cieku – 138,24 m npm

- typ kabla światłowodowego – GYTC8Y 48J

- współrzędne geograficzne skrzyżowania rzeki z linią telekomunikacyjną - 50o50’22.67” N,
  17o41’26.31” E

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działka nr 263/1 am 11 obręb Popielów, właściciel  Skarb Państwa, trwały zarząd Marszałek Województwa Opolskiego (administrator: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Brzegu). 

 

           

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
  • opublikowano:
    19-05-2014 09:04
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl