Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.60.2014.ZW

 

Opole 2014-06-10
OŚ.6341.60.2014.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Adama Filipowicza zam. 46-082 Kup ul. Brynicka 31i o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego, ziemnego, kopanego, niespuszczalnego zasilanego wodami gruntowymi zlokalizowanego na dz. nr 965/74 a.m. 2 obręb Kup gm. Dobrzeń Wielki, o poniższych parametrach:
 
 • rzędna terenu: 156,50 m npm ÷ 156,70 m npm,
 • rzędna dna stawu: 154,50 m npm ÷ 154,70 m npm,
 • średnia rzędna zwierciadła wody H = 155,90 m npm,
 • powierzchnia całkowita (z groblami) Fcał= 1476 m2,
 • powierzchnia lustra wody (przy śr. rz. zw. wody) FLw= 576 m2,
 • nachylenie skarp n = 1 : 1,5
 • wymiary grobli okalającej staw:
o     szerokość korony b = 2,0 m,
o     nachylenie skarp n = 1 : 1,5,
o     średnia wysokość grobli 1,0 m,
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu:
 
1:                     N: 50o 48’ 32,10”                   E: 17o 53’ 49,70”
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metryczka
 • opublikowano:
  11-06-2014 15:13
  przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl