Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.66.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 16-06-2014 r. 

OŚ. 6341. 66. 2014. BS 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 12 czerwca 2014 r., postępowania na wniosek Andrzeja Owczarka właściciela CZARNET s.c. Krzysztof Szymura, Andrzej Owczarek, 43-178 Ornontowice, ul. Kolejowa 175, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. na przekroczenie napowietrzną linią telekomunikacyjną światłowodową cieku Brynica oraz cieku Fiszerka, poprzez podwieszenie kabla pomiędzy istniejącymi słupami NN firmy Turon, wzdłuż drogi powiatowej nr 1154 O (ul. Klapacz), w miejscowości Stare Siołkowice, gm. Popielów.   

1. Parametry przekroczenia rzeki Brynica:

- kilometraż skrzyżowania rzeki z linią telekomunikacyjną – 7+830

- długość całkowita przewieszki między słupami – 45,60 m

- długość przewieszki na korytem rzeki – ok. 10,30 m

- rzędna kabla w miejscu największego zwisu nad korytem rzeki – 153,49 m npm

- wysokość zawieszenia kabla nad korytem rzeki, w  miejscu największego zwisu – ok.8,32 m

- typ kabla światłowodowego – GYTC8Y 96J

- współrzędne geograficzne skrzyżowania rzeki z linią telekomunikacyjną - 50o49’6,45” N,
  17o46’8,2” E.

2. Parametry przekroczenia rzeki Fiszerka:

- kilometraż skrzyżowania rzeki z linią telekomunikacyjną – 2+970

- długość całkowita przewieszki między słupami – 50,80 m

- długość przewieszki na korytem rzeki – ok. 3,40 m

- rzędna kabla w miejscu największego zwisu nad korytem rzeki – 152,70 m npm

- wysokość zawieszenia kabla nad korytem rzeki, w miejscu największego zwisu– ok. 6,30  m

- typ kabla światłowodowego – GYTC8Y 96J

- współrzędne geograficzne skrzyżowania rzeki z linią telekomunikacyjną - 50o49’11,78” N,
  17o46’7,43” E.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:

- działki nr 68 am 1, nr 188/2 am 2  obręb Stare Siołkowice, właściciel  Skarb Państwa, trwały zarząd Marszałek Województwa Opolskiego (administrator: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Brzegu). 

 

 

           

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
  • opublikowano:
    16-06-2014 08:45
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl