Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.80.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 30-07-2014 r.

 

OŚ. 6341.80. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),             

podaję do publicznej wiadomości,

 

o wszczęciu w dniu 10-07-2014 r., postępowania na wniosek Romuald Maciantowicza, działającego z upoważnienia Burmistrza Ozimka,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych do rzeki Brzezinki, istniejącym wylotem ścieków oznaczonym jako W-6 (numer wylotu zgodny z ewidencją gminy) w km 2+740 rzeki Brzezinki, zlokalizowanym w komorze zabudowanej na 2  przewodach betonowych o średnicy 1750 mm, które stanowią element przepustu przeprowadzającego rzekę Brzezinkę pod torami kolejowymi. Wody opadowe i roztopowe oczyszczane w separatorze i osadniku firmy Ecol- Unicon powstają z odwodnienia zlewni obejmującej ul.Daniecką, ul.Kolejową oraz tereny Huty Małapanew w miejscowości OZIMEK

Powierzchnia całkowita odwadnianej zlewni Fc= 15,31 ha, zredukowana Fzr = 2,70 ha.

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych Qobl = 283,4  l/s, przy q = 131,0 l/s *ha, p=20%, t=15 min;  Qmaxh = 170,0 m3/h, Qśrd = 48,0 m3/d, Qmaxr = 17 523,0  m3/rok

Lokalizacja wylotu oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

– działka nr 1621/565 am 2 obręb Schodnia – właściciel Kornelia Wierna.

 Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Brzezinki w km 2+990, udzielone Gminie Ozimek, decyzją Starosty Opolskiego  znak OŚ.BSz-6223-51/10 z dnia 20-12-2010 r. obowiązujące do dnia 30 września 2013 r. zostanie wygaszone.

 

          

Z up. Starosty

Urszula Karpińska - Karbowniczek

Geolog Powiatowy