Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.73.2014.ZW

 

Opole 2014-09-02
OŚ.6341.73.2014.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że w związku z wnioskiem pana Zdzisława Czuczwary z Zakładu Projektowania i Wykonawstwa PIWIS inż. Zdzisław Czuczwara z siedzibą: 45-069 Opole ul. 1 Maja 53 (działającego jako pełnomocnik WiK w Opolu Sp. z o.o) oraz w związku ze zmianami do wspomnianego wniosku (założeń projektowych - w szczególności średnic rurociągów) wniesionymi w dniu 25.08.2014 r. (tj. po podaniu do publicznej wiadomości informacji o jego wszczęciu pismem nr OŚ.6341.73.2014.ZW z dnia 01.08.2014 r.) ponownie podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:  
 
  1. Przejścia nr 1
 
nad kanałem ulgi rzeki Ochodzanki w km 0+112, przyłączem kanalizacji sanitarnej f 160 PVC ułożonym w poboczu pasa jezdni istniejącego mostu w ul. Młyńskiej
w Domecku, rzędna dna cieku 158,90 m npm, rzędna spodu konstrukcji mostowej 160,50 m npm, rzędna spodu projektowanego rurociągu od 160,72 m npm do 160,85 m npm.
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejście nad ciekiem):
 
-     działka nr 261 a.m. 5 obręb Domecko gm. Komprachcice stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu,
-     działka nr 109 a.m. 2 obręb Domecko gm. Komprachcice stanowiąca własność Gminy Komprachcice.
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przejścia: 

 
N: 50° 37’ 36,60”       E: 17° 51’ 17,60",
X: 307270,30              Y: 419030,70
 
  1. Przejścia nr 2
 
pod kanałem ulgi rzeki Ochodzanki w km 0+120, rurociągiem tłocznym PE 90 mmkanalizacji sanitarnej w rurze osłonowej 160 x 9,5 mm PE 100, rzędna dna cieku 158,90 m npm, rzędna góry projektowanej rury osłonowej 157,90 m npm
(tj. min. 1,00 m poniżej dna cieku).
 
 
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejście pod ciekiem):
 
-     działka nr 111 a.m. 2 obręb Domecko gm. Komprachcice stanowiąca własność Gminy Komprachcice.
Współrzędne geograficzne lokalizacji przejścia: 

 
N: 50° 37’ 36,36”       E: 17° 51’ 17,64",
X: 307263,67              Y: 419031,16
 
  1. Przejścia nr 3
 
pod rzeką Ochodzanką w km 0+120, rurociągiem tłocznym PE 90 mmkanalizacji sanitarnej w rurze osłonowej 160 x 9,5 mm PE 100, rzędna dna cieku 159,75 m npm, rzędna góry projektowanej rury osłonowej 158,45 m npm ÷ 158,65 m npm (tj. min. 1,10 m poniżej dna cieku).
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejście pod ciekiem):
 
-     działka nr 111 a.m. 2 obręb Domecko gm. Komprachcice stanowiąca własność Gminy Komprachcice.
-     działka nr 415/179 a.m. 2 obręb Domecko gm. Komprachcice stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu,
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przejścia: 

 
N: 50° 37’ 36,40”       E: 17° 51’ 18,40",
X: 307263,70              Y: 419045,90
 
  1. Przejścia nr 4
 
pod rzeką Prószkówką w km 19+725, rurociągiem tłocznym PE 75 90 mmkanalizacji sanitarnej w rurze osłonowej 160 x 9,5 mm PE 100, rzędna dna cieku 161,13 m npm, rzędna góry projektowanej rury osłonowej 159,93 m npm ÷ 160,13 m npm (tj. min. 1,00 m poniżej dna cieku).
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejście pod ciekiem):
 
-     działka nr 260 a.m. 5 obręb Domecko gm. Komprachcice stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu,
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przejścia: 

 
N: 50° 37’ 36,50”       E: 17° 51’ 19,40",
X: 307267,20              Y: 419064,90
 
 
 
  1. Przejścia nr 5
 
nad rzeką Prószkówką w km 20+740, rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej Dn 80 mmw rurze preizolowanej stalowej spiroocynk Dz 200 mm wypełnionej pianką poliuretanową, ułożoną w poboczu pasa jezdni istniejącego mostu
w ul. Jaśkowskiej w Domecku, rzędna spodu konstrukcji mostowej 165,35 m npm, rzędna spodu projektowanego rurociągu 165,40.
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejście nad ciekiem):
 
-     działka nr 259 a.m. 5 obręb Domecko gm. Komprachcice stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu,
Współrzędne geograficzne lokalizacji przejścia: 

 
N: 50° 37’ 05,88”       E: 17° 51’ 23,78",
X: 306320,44              Y: 419137,31
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    02-09-2014 13:43
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl