Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.97.2014.ZW

 

Opole 2014-09-18
OŚ.6341.97.2014.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Ryszarda Baranowskiego właściciela Zakładu Projektowania i Wykonawstwa UNI-EKO z siedzibą: 45-131 Opole ul. Cygana 4/317 działającego z upoważnienia Wójta Gminy Turawa (pismo nr BU.III.2151.29.2014 z dnia 25.06.2014 r.) o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
 
  1. Wykonanie przebudowy Kanału Fabrycznego, zlokalizowanego na działkach nr 710/78 a.m. 6 oraz nr 788/87, 796/201, 789/87 a.m. 1 obręb Osowiec gm. Turawa, stanowiących własność Gminy Turawa, od km 1+394 do km 1+626, w celu uzyskania koryta o przekroju dwudzielnym, o poniższych parametrach:
-       nachylenie skarp: w części zabudowanej Kanału n = 1:2 (na pozostałych skarpach nachylenie istniejące),
-       spadek podłużny dna w osi Kanału i = 0,10‰,
szerokość w dnie 15,00 m ÷ 29,50 m,
szerokość pomiędzy górnymi krawędziami skarp 18,80 m ÷ 35,50 m,
poprzez wykonanie prac polegających na:
a.       odmuleniu dna od km 1+394 do km 1+626 tj. na długości 232 m
(z wbudowaniem wydobytego gruntu w brzegi Kanału),
b.      wykonaniu opasek brzegowych z podwójnej kiszki faszynowej 2 x f 20 cm zabezpieczonej palikami f 6 ÷ 8 cm długości 1,30 m,
-        brzeg prawostronny od km 1+394 do km 1+626 (łącznie z projektowanymi poszerzeniami koryta Kanału) tj. na długości 232 m,
-        brzeg lewostronny od km 1+394 do km 1+626 (łącznie z projektowanymi poszerzeniami koryta Kanału) tj. na długości 232 m,
Ogółem: 464,00 m
c.       wykonaniu ubezpieczenia za pomocą geokraty h = 10 cm wypełnionej tłuczniem kamiennym,
-        brzeg prawostronny od km 1+394 do km 1+626 (łącznie z projektowanymi poszerzeniami koryta Kanału) tj. na długości 232 m,
-        brzeg lewostronny od km 1+394 do km 1+626 (łącznie z projektowanymi poszerzeniami koryta Kanału) tj. na długości 232 m,
Ogółem: 464,00 m
Powierzchnia ogółem: 6410,00 m2,
 
 Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
-        N: 50o 45’ 08”            E: 18o 01’ 44”
początek odcinka remontu Kanału Fabrycznego (brzeg prawy),
-        N: 50o 45’ 09”            E: 18o 01’ 44”
początek odcinka remontu Kanału Fabrycznego (brzeg lewy),
-        N: 50o 45’ 09”            E: 18o 01’ 32”
koniec odcinka remontu Kanału Fabrycznego (brzeg prawy),
-        N: 50o 45’ 08”            E: 18o 01’ 33”
koniec odcinka remontu Kanału Fabrycznego (brzeg lewy),
 
  1. Wykonanie przebudowy Kanału Ulgi, zlokalizowanego na działce nr 812/211 a.m. 1 obręb Osowiec gm. Turawa, stanowiących własność Gminy Turawa, od km 0+000 do km 0+097, w celu uzyskania koryta o przekroju dwudzielnym, o poniższych parametrach:
-       nachylenie skarp: w części zabudowanej Kanału n = 1:2 (na pozostałych skarpach nachylenie istniejące),
-       spadek podłużny dna w osi Kanału i = 0,12‰,
szerokość w dnie 11,00 m,
szerokość pomiędzy górnymi krawędziami skarp 15,80 m,
poprzez wykonanie prac polegających na:
a.    odmuleniu dna od km 0+000 do km 0+097 tj. na długości 97 m
(z wbudowaniem wydobytego gruntu w brzegi Kanału),
b.   wykonaniu opasek brzegowych z podwójnej kiszki faszynowej 2 x f 20 cm zabezpieczonej palikami f 6 ÷ 8 cm długości 1,30 m,
-        brzeg prawostronny od km 0+000 do km 0+097 tj. na długości 97 m,
-        brzeg lewostronny od km 0+000 do km 0+097 tj. na długości 97 m,
Ogółem: 194,00 m
c.   wykonaniu ubezpieczenia za pomocą geokraty h = 10 cm wypełnionej tłuczniem kamiennym,
-        brzeg prawostronny od km 0+000 do km 0+097 tj. na długości 97 m,
-        brzeg lewostronny od km 0+000 do km 0+097 tj. na długości 97 m,
Ogółem: 194,00 m
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
-        N: 50o 45’ 09”            E: 18o 01’ 44”
początek odcinka remontu Kanału Fabrycznego (brzeg prawy),
-        N: 50o 45’ 08”            E: 18o 01’ 44”
początek odcinka remontu Kanału Fabrycznego (brzeg lewy),
-        N: 50o 45’ 06”            E: 18o 01’ 41”
koniec odcinka remontu Kanału Fabrycznego (brzeg prawy),
-        N: 50o 45’ 06”            E: 18o 01’ 42”
koniec odcinka remontu Kanału Fabrycznego (brzeg lewy),
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska