Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.114.2014.ZW

 

Opole 2014-11-10
OŚ.6341.114.2014.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek państwa Iwony i Romana Papiewis zam. 46-082 Kup ul. Brynicka 12A o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego, ziemnego, kopanego, niespuszczalnego zasilanego wodami gruntowymi zlokalizowanego na dz. nr 85 a.m. 5 obręb Brynica gm. Łubniany, stanowiącej własność wnioskodawców o poniższych parametrach:
 
 • wymiary stawu: długość 82 m, szerokość 16 m,
 • powierzchnia całkowita stawu wraz z groblami Fcał= 2476 m2,
 • powierzchnia lustra wody FLw= 1025 m2,
 • rzędna zwierciadła wody w warunkach normalnych Hn= 157,80 m npm,
 • rzędna zwierciadła wody w warunkach intensywnych opadów Hmax= 158,10 m npm
 • napełnienie stawu 1,40 ÷ 1,70 m,
 • głębokość stawu (od powierzchni terenu) 2,20 m ÷ 2,40 m,
 • nachylenie skarp n = 1 : 1,5
 • pojemność całkowita Vc= 1366 m3,
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu:
1:                     N: 50o 48’ 41,08”                   E: 17o 55’ 19,74”
2:                     N: 50o 48’ 41,09”                   E: 17o 55’ 20,46”
3:                     N: 50o 48’ 38,67”                   E: 17o 55’ 20,42”
4:                     N: 50o 48’ 38,65”                   E: 17o 55’ 19,88”
 
 
 
 
                                                                                   Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  10-11-2014 14:29
  przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl