Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.116.2014.ZW

 

Opole 2014-11-18
OŚ.6341.116.2014.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Arkadiusza Abramka zam. 46-070 Wawelno ul. Opolska 34 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie przepustu z polipropylenu, na rowie przydrożnym w km 1+076 drogi wojewódzkiej DW 429 (relacji: Wawelno – Komprachcice – Prószków – dr. 45) ul. Nowowiejska, zlokalizowanego na działce nr 421 a.m. 3 obręb Wawelno będącej własnością Województwa Opolskiego w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, pod zjazdem indywidualnym na działkę nr 747/260 a.m. 3 obręb Wawelno gm. Komprachcice będącej własnością wnioskodawcy o poniższych parametrach:
 
-       długość L = 10,00 m,
-       średnica f 400 mm,
-       spadek podłużny i = 1,00 %,
-       rzędna dna wlotu 186,40 m npm,
-       rzędna dna wylotu 186,30 m npm
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
            N: 50o 39’ 03,56”        E: 17o 46’ 18,15”
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    19-11-2014 08:36
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl