Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-01-19

OŚ. 6341. 132. 2014. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu z dniem 16-12-2014 r., postępowania administracyjnego, na wniosek Krzysztofa Jakubowskiego Inżynieria Środowiska, 48-304 Nysa, ul. 3 Maja 19, pełnomocnika Gospodarstwa Rolnego PIOTROWA Sp. z o.o., 49-100 Niemodlin, ul. Piotrowa 7, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu gospodarstwa rolnego w miejscowości Piotrowa, na działce  numer 131/2 am 1, gm. Niemodlin, istniejącym wylotem czołowym ø 400 mm, do rowu melioracyjnego (bez nazwy) zlokalizowanego wzdłuż drogi nr 12/4 (od GR Piotrowa do lasu) zlokalizowanym na działce nr 37/2, o współrzędnych geograficznych:  N 50o38’53.19”, E 17o 34’42.46”.


Powierzchnia całkowita odwadnianej zlewni Fc = 3,5532 ha, zredukowana Fzr = 1,63552 ha.
Obliczeniowa ilość wód opadowych Qm = 214,0 l/s, przy q = 131 l/s*ha, Qmaxh = 192,6 m3/h, Qśrd = 27,7 m3/d, Qmaxr = 14147  m3/rok.

Lokalizacja wylotu oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- 135/1, 37/2 am 1 obręb Piotrowa, właściciel osoba fizyczna

- 36, 35 am 1 obręb Piotrowa, właściciel osoba fizyczna. 

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
  • opublikowano:
    19-01-2015 12:11
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl