Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.142.2014.BS- odwodnienie części m. Ozimka - wylot W-3


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-02-05

OŚ. 6341. 142. 2015. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 15-12-2014 r., postępowania na wniosek Burmistrza Ozimka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych powstających z odwodnienia północnej, zachodniej i wschodniej części miasta OZIMKA (o powierzchni ok. 75 %), istniejącym prawobrzeżnym wylotem ścieków (ø 1000) do rzeki Mała Panew w km 30+913 oznaczonym jako W-3, zlokalizowanym w rejonie ul. Hutniczej (numer wylotu zgodny z ewidencją gminy):

- ze zlewni o całkowitej powierzchni Fc =  60,79 ha, zredukowanej Fzr= 13,00 ha,

- w ilościach: Qobl. = 858,3 l/s dla natężenia deszczu q=131 l/s*ha, Qmaxh = 515,0 m3/h,
Qśrd =  231,2 m3/d, Qmaxr = 84 370,0 m3/rok.

 

Lokalizacja wylotu ścieków i zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód :

 - działka nr 389 am 7  obręb Ozimek – właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd: RZGW we Wrocławiu Zarząd Zlewni Środkowej Odry – odcinek opolski z/s w Opolu,

 

Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Mała Panew w km 30+913, udzielone Gminie Ozimek, decyzją Starosty Opolskiego  znak OŚ.BSz-6223-81/2014 z dnia 01-08-2014 r. obowiązujące do dnia 31 grudnia 2014 r. zostanie wygaszone. Gmina Ozimek była zobowiązana do wykonania ubezpieczenia skarpy rzeki poniżej wylotu przed rozmyciem. Do wniosku strona załączyła potwierdzenie wykonania obowiązku ubezpieczenia skarpy poniżej wylotu.

 

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
  • opublikowano:
    05-02-2015 11:22
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl