Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.16.2015.ZW - przejście kablem SN 15kV pod Brynicą i Prądzielnicą Kup

 

Opole 2015-02-27
OŚ.6341.16.2015.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Zbigniewa Śleziony z Zakładu Projektowo-Usługowego inż. Zbigniew Śleziona z siedzibą: 45-414 Opole ul. Kręta 8 pełnomocnika TAURON Dystrybucja SA – Oddział w Opolu z siedzibą:
45-047 Opole ul. Waryńskiego 1 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:
 
 1. Przejścia, metodą przewiertu sterowanego, linią kablową średniego napięcia
  SN 15 kV,
  3 x XRUHAKXS 1 x 240/25 mm2, w rurze osłonowej AROT typu SRS-G 160 długości L = 13,0 m, na głębokości min. 1,00 m pod dnem rzeki Brynicy w km 16+660 (tj. rzędna: dna cieku 152,80 m npm, spodu rury osłonowej 151,80 m npm)na działkach nr 495/39 i 492/4 a.m. 1 obręb Kup gm. Dobrzeń Wielki,

   
Współrzędne geograficzne przejścia:
N: 50o 48’ 37”             E: 17o 52’ 51”
 
Współrzędne geodezyjne w układzie 2000
X: 5630572,03            Y: 6491600,14
 
 1. Przejścia, metodą przewiertu sterowanego, linią kablową średniego napięcia
  SN 15 kV,
  3 x XRUHAKXS 1 x 240/25 mm2, w rurze osłonowej AROT typu SRS-G 160 długości L = 16,0 m, na głębokości min. 1,00 m pod dnem rzeki Prądzielnicy w km 3+130 (tj. rzędna: dna cieku 156,40 m npm, spodu rury osłonowej 155,40 m npm)na działce nr 607 a.m. 5 obręb Kup gm. Dobrzeń Wielki
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
N: 50o 49’ 24”             E: 17o 52’ 59”
 
Współrzędne geodezyjne w układzie 2000
X: 5632020,90            Y: 6491764,96
 
w związku z budową przyłącza - linii kablowej relacji: GPZ Borki – Tartak Stora Enso w Murowie.
 
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
Metryczka
 • opublikowano:
  27-02-2015 13:39
  przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl