Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2015.ZW - przepust na rowie Walidrogi

 

Opole 2015-03-11
OŚ.6341.20.2015.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Krystiana Wojtali Sekretarza Gminy Tarnów Opolski, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie przepustu z rur wibrobetonowych, na rowie przydrożnym drogi powiatowej nr 1751 O (Chrząstowice - Walidrogi) ul. Dąbrowicka, zlokalizowanego na działkach nr 472/119 a.m. 1 i 355/1 a.m. 3 obręb Walidrogi gm. Tarnów Opolski będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych
    w Opolu:
-       częściowo pod istniejącym zjazdem na działkę nr 93/2 a.m. 3 obręb Walidrogi
gm. Tarnów Opolski,
-       częściowo pod projektowanym zjazdem na działkę nr 735/109 a.m. 1 obręb Walidrogi gm. Tarnów Opolski o poniższych parametrach:
 
-       długość L = 16,70 m,
-       średnica f 400/56 mm,
-       spadek podłużny i = 1,50 ‰,
-       rzędna dna wlotu 175,40 m npm,
-       rzędna dna wylotu 175,38 m npm,
-       rzędna nawierzchni w przekroju wlotu – 176,15 m npm,
-       rzędna nawierzchni w przekroju wylotu – 176,11 m npm,
-       nachylenie skarp rowu – 1 : 1,5,
-       nachylenie czoła wlotu i wylotu 1 : 1,5,
-       umocnienia – obrukowanie czół przepustu oraz dna i skarp rowu przy wlocie
i wylocie na długości 2 m
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
 wlot:    N: 50o 36’ 27,63”        E: 18o 04’ 52,23”
wylot:   N: 50o 36’ 27,37”        E: 18o 04’ 51,61”
 
 
 
 
                                                                                                                            Z up. Starosty
                                                                                                                            Marek Parfimczyk
                                                                                                                            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    11-03-2015 14:49
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl