Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2015.BS - ścieki przemysłowe z zakładu Kapital Invest w Dąbrowie przy ul. Kamiennej 1

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-05-05

OŚ. 6341. 27. 2015. BS 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469),     

podaję do publicznej wiadomości,

 

 

informację o wszczęciu w dniu 3 kwietnia 2015 r., postępowania na wniosek Eugeniusza Baranieckiego EB PROJEKT Opole, pełnomocnika  Kapital Invest Krzysztof Golec, 46-040 Ozimek, ul. Dłuskiego 6, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z myjni samochodowej, zlokalizowanej na terenie hali magazynowo – warsztatowej w DĄBROWIE przy ul. Kamiennej, na działce nr 97 am 2, podczyszczanych w zespole urządzeń oczyszczających: osadniku o średnicy ø 1,2 m i pojemności V = 1,5 m3, separatorze koalescencyjnym typ ESK 1,5. W skład ścieków przemysłowych wchodzą ścieki odprowadzane jednym przyłączem kanalizacyjnym tj. ścieki technologiczne z myjni samochodowej oraz ścieki socjalno – bytowe.

Ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych:

 - Qmaxh = 1,34 m3/h

 - Qśrd = 3,23 m3/d

 - Qmaxr = 776  m3/rok, 

o składzie:

 -   azot amonowy – 200 mgNNH4/l

 -   azot azotynowy – 10 mg NNo2/l

 -   fosfor ogólny – 25 mg P/l

 -  węglowodory ropopochodne – 15 mg/l

  surfaktanty anionowe – 15 mg/l.

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
  • opublikowano:
    05-05-2015 12:59
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl