Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2015.ZW - wykonanie przepustu Falmirowice

 

Opole 2015-06-08
OŚ.6341.57.2015.ZW
 
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pani Kariny Jonietz zam. 46-053 Falmirowice ul. Ozimska 28, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie przepustu „B” pod zjazdem publicznym z drogi powiatowej nr 1714 O   ul. Ozimska (relacji DK: 94 – Dębska Kuźnia DK 46) dz. nr 184/30 a.m. 3 obręb Falmirowice na dz. nr 117/30 a.m. 3 obręb Falmirowice gm. Chrząstowice
    o poniższych parametrach:
 
-          długość L = 13,25 m,
-          średnica f 400 mm,
-          spadek podłużny i = 9,8 ‰,
-          rzędna dna wlotu 165,65 m npm,
-          rzędna dna wylotu 165,52 m npm,
-          nachylenie czoła wylotu 1 : 1,5,
-          umocnienia – obrukowanie czoła wylotu przepustu oraz dna i skarp rowu przy wylocie
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
 
wlot:     N: 50o 38’ 01,99”        E: 18o 04’ 39,13”
wylot:   N: 50o 38’ 02,28”        E: 18o 04’ 39,68”
 
  1. Likwidację przepustu „A” betonowego zlokalizowanego, pod zjazdem z drogi powiatowej j.w. na działkę nr 117/30 a.m. 3 obręb Falmirowice 
    gm. Chrząstowice o poniższych parametrach:
 
-          długość L = 4 m,
-          średnica f 400 mm,
-          spadek podłużny i = 1 %,
 
 i wykonanie w jego miejscu przydrożnego rowu ziemnego otwartego o poniższych parametrach:
-          przekrój trapezowy,
-          długość L = 4 m,
-          szerokość w koronie 4,40 m,
-          szerokość dna 0,4 m,
-          głębokość względem projektowanej drogi 1,3 m,
-          głębokość względem istniejącego terenu 0,6 m,
-          nachylenie skarp 1 : 1,5.
-          spadek podłużny – dostosować do spadku istniejącego dna rowu
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu przewidzianego do likwidacji i wykonania w jego miejscu przydrożnego rowu ziemnego, otwartego:
 
 wlot:    N: 50o 38’ 02,33”        E: 18o 04’ 39,76”
wylot:   N: 50o 38’ 02,41”        E: 18o 04’ 39,93”
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne – przepust do wykonania, przepust do likwidacji, rów do wykonania:
 
-     działka nr 184/30 a.m. 3obręb Falmirowice gm. Chrząstowice stanowiąca własność Skarbu Państwa w Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu (w ewidencji gruntów: Ginter Loch).
 
 
 
 
Z up. Starosty
Leonarda Płoszaj
Wicestarosta